Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2019 μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η αντιμετώπιση της ομάδος Outsiders από το ΔΣ του Συλλόγου.
Μετά από τις απαραίτητες εξηγήσεις που δόθηκαν τόσο από την πλευρά του ΔΣ όσο και από τα μέλη της ομάδας που ήταν παρόντα στη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος του Συλλόγου δεχόμενος ότι η αντιμετώπιση του θέματος προσωπικά από τον ίδιο ήταν λανθασμένη και θα έπρεπε να εισηγηθεί διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος από το ΔΣ, ζήτησε από τα μέλη της ομάδας να επανεξετάσουν το ζήτημα της συμμετοχής τους στο ομαδικό πρωτάθλημα.
Την Κυριακή 17/11/2019 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του αρχηγού των Outsiders κ. Γιάννη Αντωνίου με τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ανδρέα Ξυλούρη, ο κ. Αντωνίου ενημέρωσε ότι οι Outsiders δέχθηκαν να συμμετέχουν στο ομαδικό πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα των αγωνιστικών θα ενημερωθεί άμεσα ώστε να ενσωματωθεί και η συμμετοχή των Outsiders.
Η ομαλή λειτουργία του συλλόγου είναι βασική προτεραιότητα του ΔΣ. Σε αυτό το πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας οι προσωπικοί εγωισμοί δεν έχουν καμία θέση και δεν οδηγούν πουθενά. Το ΔΣ και ο πρόεδρος του οφείλουν να είναι πρωτοπόροι σε αυτή τη φιλοσοφία και το συγκεκριμένο θέμα των outsiders δείχνει ακριβώς τη διάθεση εφαρμογής της από το ΔΣ. Ελπίζουμε όλα τα μέλη να συμμερισθούν αυτή τη φιλοσοφία ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί δημιουργικά.
Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Αντωνίου και τους Outsiders που δέχθηκαν να πάρουν μέρος στο ομαδικό πρωτάθλημα. Σίγουρα πλέον το ομαδικό πρωτάθλημα αποκτάει νέο ενδιαφέρον.


Με Εκτίμηση
Για το ΔΣ
Ανδρέας Ξυλούρης
Πρόεδρος ΔΣ