Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Darts Θεσσαλονίκης εύχεται σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Χρόνια Πολλά και Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες!

Σύγκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΥ.ΝΤΑΡ.Θ.

Ημερομηνία:         Σάββατο 12/01/2019 
Τοποθεσία:           Έδρα Συλλόγου , Double In Double Out
Ώρα:                       16:00
Ημερομηνία Επαναληπτικής: 19/01/2019 ίδια τοποθεσία και ώρα

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Απολογισμός Διαχειριστικού Έτους 2018 
  2. Διαχειριστικό Έτος 2019 – Πλάνο Δράσης & Έγκριση Προϋπολογισμού
  3. Επικύρωση από την Γ.Σ. της ανάδειξης του κ. Διονύσιου Πηλιχού σε Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου
  4. Έκτακτη Εισφορά Μελών Δ.Σ. για Διαχειριστικό Έτος 2019

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται βάση του άρθρου 12 του καταστατικού του συλλόγου και μπορούν να ψηφίζουν όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού.

Για να έχει απαρτία απαρτία η Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συλλόγου τα οποία πρέπει να είναι ταμειακός εντάξει βάση της παρ. 3 άρθρου 12 του καταστατικού Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα εγγεγραμμένα μέλη είναι ταμειακός ενήμερα καθώς είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας του συλλόγου, συνεπώς όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν θέματα που έχουν προταθεί γραπτώς και αιτιολογημένα έως και 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης από το 1/4 των μελών του σωματείου βράση της παρ. 4 άρθρου 12 του καταστατικό.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρισταμένων.
Παρακαλώ να δώσουμε όσοι το δυνατόν περισσότεροι το παρόν στην Γενική Συνέλευση. Αποτελεί το ανώτατο όργανο μας και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητηθούν αναλυτικά θέματα που απασχολούν όλους μας.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ξυλούρης