ΣΥΓΚΛΗΣΗ 1ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥ.ΝΤΑΡ.Θ

Ημερομηνία: Σάββατο 20/04/2019
Τοποθεσία: Double In Double Out (Πολ. Ρέγκου 9, Νέα Παραλία), έδρα Συλλόγου
Ώρα: 16:00
Ημερομηνία Επαναληπτικής: 20/04/2019 ίδια τοποθεσία
Ώρα: 16:30

Αποκλειστικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Αρχαιρεσίες συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού και εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 14 για την εκλογή νέας πειθαρχικής επιτροπής, λόγω παραίτησης του μέλους της πειθαρχικής επιτροπής κ. Θεόδωρου Πρόικα, ελλείψει άλλου αναπληρωματικού μέλους και αδυναμίας του πειθαρχικού οργάνου να λειτουργήσει με τα δύο εναπομείναντα μέλη του.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους ΕΓΓΡΑΦΩΣ έως επτά (7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ΓΣ. Το ΔΣ θα ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων πέντε (5) ημέρες πριν τη ΓΣ.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για την πειθαρχική επιτροπή μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους με οποιοδήποτε γραπτό τρόπο απευθυνόμενοι προς το ΔΣ του συλλόγου έως το Σάββατο 13/04/2019.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει καταστατικού (Άρθρο 5, παρ. 1) τα μέλη του Σωματείου, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μετά την πάροδο δύο ετών από την εγγραφή τους στο Σωματείο.

Για να έχει απαρτία απαρτία η Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου βάση της παρ. 3 του άρθρου 12 του καταστατικού. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Παρακαλώ να δώσουμε όσοι το δυνατόν περισσότεροι το παρών στην Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
ο πρόεδρος
Ανδρέας Ξυλούρης