Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις 12 Νοεμβρίου 2019 συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ σε σώμα μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κοσμίδη από Γενικός Γραμματέας.

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

Πρόεδρος: Ανδρέας Ξυλούρης
Αντιπρόεδρος: Βίκυ Δουλτσίνου
Γενικός Γραμματέας:  Πέτρος Κοκέρης
Ταμίας: Δημήτρης Σαμαράς