Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου συνεδρίασε έκτακτα για να εξετάσει σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετά από αναφορά που έγινε από τον κ. Παναγιώτη Ιωσήφ στον πρόεδρο κ. Ανδρέα Ξυλούρη στις 25/10 ότι ξεκίνησε να συλλέγει υπογραφές σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες με σκοπό να συζητηθούν και να διαλευκανθούν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι αποφάσεις που έχει λάβει το Δ.Σ τον τελευταίο καιρό και αφορούν :

1.    Τη διεξαγωγή του Thessaloniki Masters σε χώρο που δε συμβαδίζει με την αναμενόμενη προσέλευση κόσμου, παρά την προθυμία μελών να βρουν χορηγούς και καταλληλότερους χώρους διεξαγωγής.

2.    Την αντιμετώπιση του ΔΣ ως προς τα μέλη του Συλλόγου και ειδικότερα τους χειρισμούς του συμβουλίου σχετικά με την υπόθεση “Outsiders”.

3.    Την καταστρατήγηση του άρθρου 6.2 του καταστατικού με την αλλαγή αποφάσεων του ΔΣ σχετικά με επιβληθείσες ποινές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

·         Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα τα παραπάνω θέματα.

·         Ψήφιση διατήρησης επιβληθείσας ποινής στις 25/10/2019 του κ. Ιωάννη Ασλάνογλου  ή επαναφοράς επιβληθείσας ποινής στις 16/04/2019.

Η ψήφιση του παραπάνω θέματος προτάθηκε από τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Ξυλούρη στον κ. Παναγιώτη Ιωσήφ ο οποίος και συμφώνησε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα παραπάνω παρά την πραγματικά δύσκολη χρονική περίοδο λόγω της διοργάνωσης του Masters 2019, ώστε να μη χρειαστεί  ο κ. Ιωσήφ να μπει στη χρονοβόρα διαδικασία συλλογής υπογραφών και να δημιουργηθούν πιθανές εντάσεις μεταξύ των μελών.

Με βάση όλα τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει :

ΣΥΓΚΛΗΣΗ 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥ.ΝΤΑΡ.Θ

Ημερομηνία   :         16/11/2019 Ημέρα Σάββατο

Τοποθεσία     :           Ημιόροφος ΕΔΟΘ (Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών        Οργανώσεων Θεσσαλονίκης), Προξένου Κορομηλά 51,     ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Ώρα                 :          17:30

Ημερομηνία Επαναληπτικής: 16/11/2019  Ίδια Τοποθεσία, Ώρα 18:00

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Προς Συζήτηση (σύμφωνα με τα αιτήματα του κ. Ιωσήφ) :

1.         Η διεξαγωγή του Thessaloniki Masters σε χώρο που δε συμβαδίζει με την αναμενόμενη προσέλευση κόσμου, παρά την προθυμία μελών να βρουν χορηγούς και καταλληλότερους χώρους διεξαγωγής.

2.         Η αντιμετώπιση του ΔΣ ως προς τα μέλη του Συλλόγου και ειδικότερα τους χειρισμούς του συμβουλίου σχετικά με την υπόθεση “Outsiders”.

3.         Η καταστρατήγηση του άρθρου 6.2 του καταστατικού με την αλλαγή αποφάσεων του ΔΣ σχετικά με επιβληθείσες ποινές.

Προς Ψήφιση (με πρωτοβουλία του προέδρου κ. Ανδρέα Ξυλούρη και αποδοχή κ. Παναγιώτη Ιωσήφ)

4.          Διατήρησης επιβληθείσας ποινής στις 25/10/2019 του κ. Ιωάννη

 Ασλάνογλου  ή επαναφοράς επιβληθείσας ποινής στις 16/04/2019

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται βάση του άρθρου 12 του καταστατικού του συλλόγου και μπορούν να ψηφίζουν όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού.

Για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συλλόγου τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει βάση της παρ. 3 άρθρου 12 του καταστατικού. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν θέματα που έχουν προταθεί γραπτώς και αιτιολογημένα έως και 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης από το 1/4 των μελών του σωματείου βράση της παρ. 4 άρθρου 12 του καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρισταμένων.

Παρακαλώ να δώσουμε όσοι το δυνατόν περισσότεροι το παρόν στην Γενική Συνέλευση καθώς αποτελεί το ανώτατο όργανο μας.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ξυλούρης