Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχών ομάδων, στο ομαδικό πρωτάθλημα του συλλόγου, η Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 21:00.

Παρακαλούνται οι αρχηγοί των ομάδων να δηλώσουν την συμμετοχή της ομάδας τους για το ομαδικό πρωτάθλημα, στέλνοντας στο email του συλλόγου (sydarth@thess-darts.gr), το όνομα, την σύνθεση και την έδρα της ομάδας τους. Κατ’ ελάχιστον κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει 6 παίκτες και μέγιστο 10.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, το κάθε κατάστημα το οποίο θα δηλώνεται ως έδρας ομάδος για το ομαδικό πρωτάθλημα του Συλλόγου καλείται να καταβάλει στο σωματείο το ποσό των 50 ευρώ για την πρώτη ομάδα που θα φιλοξενεί και ποσό ίσο με την ετήσια συνδρομή ενός μέλους για κάθε επόμενη ομάδα. Τα ποσά αυτά είναι εφάπαξ και αντιστοιχούν σε όλη τη διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου.

Εκ του Δ.Σ.