Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις 11 Οκτωβρίου 2019 λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :

1) Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:
Πρόεδρος: Ανδρέας Ξυλούρης
Αντιπρόεδρος: Βίκυ Δουλτσίνου
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κοσμίδης
Ταμίας: Δημήτρης Σαμαράς
Μέλος: Πέτρος Κοκέρης

2) Παράταση προθεσμίας δήλωσης ομάδων. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχών ομάδων, στο ομαδικό πρωτάθλημα του συλλόγου, η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 21:00.