Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου συνεδρίασε έκτακτα για να εξετάσει το αίτημα που έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21/10/2019 από τον κ. Νίκο Επισκεπτίδη για επανεξέταση της ποινής του κ. Ιωάννη Ασλάνογλου. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του αιτήματος.

” Προς Δ.Σ. του συλλόγου μας,

Αγαπητοί, σχετικά με την τιμωρία του κ. Ασλάνογλου , λόγω της αλλαγής της βαθμολογίας που έγινε για τη νέα αγωνιστική σαιζόν και λόγω της υποδειγματικής συμπεριφοράς που έχει δείξει το τελευταίο διάστημα , θα σας ζητούσα να επανεξετάσετε την ποινή του και να την αξιολογήσετε. 

Φιλικά, Νίκος Επισκεπτίδης.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

·         Τροποποίηση της υφιστάμενης ποινής από αφαίρεση 3 βαθμών και απαγόρευση συμμετοχής 2 αγωνιστικών στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020 σε αφαίρεση 5 βαθμών με δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις αγωνιστικές

·         Διατήρηση του ανασταλτικού χαρακτήρα της αρχικής ποινής απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δράση αγωνιστική ή μη για ένα έτος έως και την 31/05/2020

Σκεπτικό της απόφασης:

Οι όποιες ποινές επιβάλλονται στα μέλη του Συλλόγου σκοπό έχουν την συμμόρφωση τους και όχι την τιμωρία τους. Η αρχική ποινή της απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δράση, αγωνιστική ή μη, του συλλόγου για ένα έτος διατηρήθηκε καθώς δεν έχει παρέλθει το διάστημα ισχύος της αναστολής.

Αναγνωρίζεται στο κ. Ασλάνογλου η καλή συμπεριφορά και η τήρηση των λεγόμενων του περί συμμόρφωσης και μεταμέλειας από την επιβολή της ποινής του μέχρι σήμερα.

Αναγνωρίζεται επίσης το γεγονός ότι η αρχική ποινή επιβλήθηκε με διαφορετικό βαθμολογικό σύστημα από το ισχύον.

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ κρίνει ότι η ποινή του κ. Ασλάνογλου πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα. Για κάθε μία από τις αγωνιστικές που ο κ. Ασλάνογλου δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί αφαιρείται ένας επιπλέον βαθμός άλλα αποκτάει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές.

Κανένα άλλο σκέλος της ποινής του κ. Ασλάνογλου δεν διαφοροποιείται καθώς το ΔΣ κρίνει ότι δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος καλής συμπεριφοράς από την περίοδο αναστολής  ώστε να χρίζει περαιτέρω τροποποίηση ή μείωση η αρχική ποινή. Παράλληλα όμως, γίνεται μια νέα αρχή σε όλα τα πρωταθλήματα με ριζικές αλλαγές και το ΔΣ θέλει να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν από την αρχή, χωρίς όμως να αποδέχεται συμπεριφορές που επιφέρουν τέτοιες ποινές.

Η απόφαση πάρθηκε με 4-1 πλειοψηφία. Μειοψήφησε o  Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Κοσμίδης.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ξυλούρης