Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Νταρτς Θεσσαλονίκης, κοινοποιούνται αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής του συλλόγου.

Η πειθαρχική επιτροπή του συλλόγου συνεδρίασε την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, εξέτασε τα περιστατικά που παραπέμφθηκαν σε αυτήν από το ΔΣ του συλλόγου και αποφάσισε τα εξής:

 1. Στον κ. Ιωάννη Κοσμίδη επιβάλλει απαγόρευση συμμετοχής στις αγωνιστικές δραστηριότητες του συλλόγου για το διάστημα από 11 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, για ανάρμοστη συμπεριφορά που συνέβη την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, πριν την έναρξη της 5ης αγωνιστικής της Ladies League του συλλόγου (παράβαση του άρθρου 5.6.3 του εσωτερικού κανονισμού).
  Η τιμωρία περιλαμβάνει τα προγραμματισμένα τουρνουά και τυχόν έκτακτα που θα οριστούν σε αυτό το διάστημα ( Αριθ. Απ. 01/2019).
 2. Στην κ. Εύη Παπαδάμ επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από τα δύο επόμενα τουρνουά του ομαδικού πρωταθλήματος, από την κοινοποίηση της απόφασης, για ανάρμοστη συμπεριφορά που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Cosa Nostra – Dart Troopers τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου (παράβαση του άρθρου 5.5.3 του εσωτερικού κανονισμού).
  Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας “Dart Troopers” στην οποία ανήκει, είναι στις 18/3 και 8/4 (Αριθ. Απ. 02/2019).
 3. Στον κ. Ιωάννη Ασλάνογλου επιβάλλει:
  α) ποινή αποκλεισμού από το επόμενο τουρνουά του ομαδικού πρωταθλήματος, από την κοινοποίηση της απόφασης, για ανάρμοστη συμπεριφορά που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Cosa Nostra – Dart Troopers τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου (παράβαση των άρθρων 5.5.3 και 5.3 του εσωτερικού κανονισμού του συλλόγου).
  Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας “Cosa Nostra” στην οποία ανήκει είναι στις 18/3 (Αριθ. Απ. 03/2019).
  β) Αφαίρεση ενός (1) βαθμού από το ατομικό πρωτάθλημα που συμμετέχει για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων chalker (παράβαση του άρθρου 4 του εσωτερικού κανονισμού του συλλόγου) (Αριθ. Απ.04/2019).
 4. Στον κ. Ανδρέα Ξυλούρη, αρχηγό της ομάδας “Cosa Nostra” επιβάλλει έγγραφη επίπληξη για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ως αρχηγού της ομάδας Cosa Nostra κατά τη διάρκεια του αγώνα Cosa Nostra – Dart Troopers τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, (παράβαση των άρθρων 2.4.7 και 2.4.8 του εσωτερικού κανονισμού) (Αριθ. Απ. 05/2019).
 5. Στον κ. Παναγιώτη Ιωσήφ, υπαρχηγό της ομάδας “Dart Troopers” και εκτελώντα χρέη αρχηγού κατά τη διάρκεια του αγώνα Cosa Nostra – Dart Troopers τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, επιβάλλει έγγραφη επίπληξη για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ως αρχηγού της ομάδας Dart Troopers (παράβαση των άρθρων 2.4.7 και 2.4.8 του εσωτερικού κανονισμού) (Αριθ. Απ. 06/2019).

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, κατά της απόφασης της επιτροπής, τα εμπλεκόμενα μέλη δύνανται να προσφύγουν εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την γνωστοποίησή της, (ήτοι μέχρι το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019) ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο.