Αγαπητά μέλη,

σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 του καταστατικού του σωματείου μας, περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών. 

Παρακαλείστε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής σας προκειμένου να είστε ταμειακά ενήμεροι και ενήμερες.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε νέα διαχειριστική περίοδο (1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου) τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή της περιόδου αυτής (30€) εντός του πρώτου ημερολογιακού διμήνου εκάστου έτους (δηλαδή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου), προκειμένου να θεωρούνται ταμειακά ενήμερα και να διατηρούν τα δικαιώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

Παρακαλούμε όπως οι αρχηγοί των ομάδων ενημερώσουν σχετικά τους παίκτες τους της ομάδας τους.

Για την ανανέωση της συνδρομής σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να καταθέσετε το ποσό των 30€ που αντιστοιχεί στη συνδρομή του 2020 απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, αναγράφοντας στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας.

Τράπεζα Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR35 0260 2030 0008 7020 1764 236

Δικαιούχος Λογαριασμού: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τέλος, παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν παραδώσει ακόμη φωτογραφίες, να το φροντίσουν προκειμένου να μπορέσει να εκδοθεί το δελτίο τους.

Εκ μέρους του ΔΣ